BG EN
ТЪРГОВЕ
Проекти
Заведения
Хотели
Мека мебел
Частни домове
Други
3D проекти
Услуги
Търг 3
Търг 2
Каталог
Разгледайте онлайн
каталога на фирмата
Партньори
Ив-Ел ЕООД
Теверпан
Габровница АД
Рома
Видео фото зона
Клуб Бизаро
Контакти
гр. Нови Искър
кв. Кумарица
ул. Кумарица № 60

Телефони:
0879414100

E-mail: dogramasp@abv.bg
© 2012 ДОГРАМА СТИЛ-ПРОЕКТ ООД
Този сайт е разработен по проект № ЗМС -02-215/01.06.2011 “Повишаване конкурентоспособността чрез модернизация и продуктова диверсификация” Бенефициент: Дограма стил – проект ООД, Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България