BG EN
        Контакти
гр.София, Военна рампа
Бул. "Илиянци"12

Телефони:
0894 62 60 63
0896 37 37 37
E-mail: mg@mebel-group.com
© 2012 ДОГРАМА СТИЛ-ПРОЕКТ ООД
Този сайт е разработен по проект № ЗМС -02-215/01.06.2011 г. “Повишаване конкурентоспособността чрез модернизация и продуктова диверсификация” Бенефициент: Дограма стил – проект ООД, Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България